Gjennomskue andre

Gjennomskue andre

Ungdommen, og mange voksne, er i dag ikke vant til å stille spørsmål ved den informasjon de finner på nettet. Står det på nettet eller det blir sagt i en YouTube video så må det jo være sant. Dette har gjort det mye enklere for mange svindlere å få komme på banen. De må heller ikke jobbe så hardt for folk vil gjerne tro på det de ser.

Vinne eller få penger

Den vanligste svindelen, og den folk snakker mest om, handler om at man blir svindlet til å tro at man har vunnet penger eller at man skal få penger. I 99,9% av tilfellene så er dette svindel, men hvem ønsker vel ikke å bli rik? Så folk går på limpinnen og oppgir personlig informasjon til fremmede. De sender også gjerne penger til utlandet, penger som skal brukes for å betale ”offentlige avgifter” så formuen du har fått blir frigitt. Selvsagt så er det ingen formue, pengene folk sender går rett i lommen på svindleren. Svindleren fortsetter å be om penger til tilsynelatende legitime formål helt til du slutter å sende penger. Pengene sendt til utlandet og den såkalte formuen er tapt. Hvis man hadde hatt litt tålmodighet og brukt mer tid på å undersøke saken, så hadde man i de aller fleste tilfellene funnet fort ut at dette var en svindel.

Nyhetsbilde

Det skjer mye rundt om i verden og veldig mange grupper slåss om folks oppmerksomhet. Alle har sine historier og i de aller fleste tilfeller så er det noe sant i disse historiene. Samtidig så har alle saker minst to sider. Dette er noe som mange nå glemmer. De glemmer at selv ikke nyhetsformidlerne er upartiske. En nyhetsformidler som står midt oppi en konflikt og ser blodige kropper hver dag vil naturligvis bli påvirket av dette. Det betyr ikke at det de sier er feil, men de blir påvirket. En nyhetsformidler som står utenfor konfliktområdet kan kanskje klare å se saken mer nøytralt, men så har vedkommende en interesse av å vinkle saken i en viss retning. Kanskje for å tiltrekke seg flere seere eller fordi de har en ideologisk holdning til saken. Det er ikke lett å vite, men det er helt klart at nyhetsbilde sjelden er upartisk og er på ingen måte nøytralt.

Dessverre så opplever jeg at stadig færre stiller spørsmålstegn ved ”sin” nyhetskilde. De finner en kilde som de holder seg til og det som denne kilden formidler, det er sannheten. Se bare på hvordan media i USA er blitt polarisert etter at president Trump kom til makten. ”Fake news” er blitt et ord i dag, altså falske nyheter. Langt ifra alt som kalles falske nyheter er falske, men det er blitt et ”god” måte for folk å trekke nyheter de ikke liker og informasjon de ikke liker, ned i søla.